Prosoodiakonverentsil Totubuyokis ehk Tokyo asemel YouTube’is. 2. osa

Täna kirjutab kõneprosoodia konverentsiks valmistumisest, oma ettekandest ja konverentsil osalemisest muljetest doktorant Katrin Leppik.

Ettekande pealkiri: The production of Estonian quantity degrees by Spanish L1 speakers (Eesti keele välde hispaania emakeelega õppijate häälduses),
autorid Katrin Leppik, Pärtel Lippus, Eva Liina Asu

Konverentsile esitasin artikli, mis analüüsis hispaania emakeelega eesti keele õppijate eesti keele väldete hääldust. Selleks viisin läbi lugemiskatse, kus osales 22 keeleõppijat ja 10 eestlast kontrollrühmana. Katseisikutel tuli lugeda arvutiekraanilt lauseid (nt Mehel on sada eurot, Palun saada talle sõnum, Tüdruk tahab saada politseinikuks) ning nendest lausetest analüüsisin sõnu nagu sada (I välde), saada (II välde), saada (III välde).
Eesti keele vältesüsteemi teeb keeruliseks see, et tegemist on kolmese vastandusega (lühike – I välde, pikk – II välde ja ülipikk – III välde), kus on kombineeritud nii kestuse kui ka põhitooni muutumine. Põhitoon on oluline just II ja III välte eristamisel, kus III välte puhul hakkab põhitoon varem langema kui II välte puhul. Katse tulemused näitasid, et hispaania emakeelega keeleõppijad omandasid kolmese vastanduse asemel kahese süsteemi, kus nad eristasid lühikesi ja pikki häälikuid, kuid pikad ja ülipikad häälikud hääldati sarnase kestuse ja põhitooniga. Pikemalt saab lugeda siit. 
Videoettekannet ma ei olnud varem teinud ja minu jaoks oli see täiesti uus kogemus. Enne salvestama asumist uurisin töörühma liikmetelt, kuidas nemad plaanivad videoettekannet teha ning valisin nende soovitustest enda jaoks kõige lihtsama variandi. Salvestamiseks kasutasin Zoomi, mis võimaldas näidata slaide, filmida iseennast ja salvestada heli. Video tegemiseks kulus mul kokku kaks päeva. Esimesel päeval katsetasin erinevaid programme ja valmistasin ette slaidid ning teksti, tegin esimesed salvestused. Teisel päeval salvestasin lõpliku video. Otsustasin video salvestada ühe võttega, sest pauside tegemine tegi video minu arust liiga hakituks. Video salvestasin kodus. Salvestamiseks kasutasin sülearvutit, mille taga oli teine sülearvuti, kust vaatasin ettekande teksti. Ise istusin põrandal, et videole jääks neutraalne taust. Video salvestamisega oli tükk tegu ja mõni konarus jäi ikka lõplikku varianti sisse. Ettekannet saab vaadata siit.

Kuvatõmmis ettekande videost.

Kuna konverents algas semestri lõpus, siis olin sel ajal hõivatud eksamite ja arvestustöödega ning jõudsin teha ainult nimekirja ettekannetest, mida vaadata soovin. Suvel plaanisin võtta natukene aega, et need ettekanded päriselt ka ära vaadata, aga kahjuks ma selleni ei jõudnud. Nüüd sügisel oleme foneetika seminari raames lugenud Speech Prosody artikleid ja vaadanud ka ettekandeid.

Autor Katrin Leppik

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga