Eksamieksperdi esimene soovitus: kirjutamisülesande lahtimuukimine

Kirjandite kõige suurem sisuline probleem on see, et loodud tekst ei hõlma kõiki ülesandes nimetatud osi. Seetõttu ongi tänane soovitus ülesande sõnastusse süvenemisest ja ülesande osadeks lahutamisest.

Kui saad eksamivihiku, võta aega süvenemiseks ja tutvu kõigi nelja variandiga, et leida endale sobivaim. Tekstivalik hõlmab tavaliselt ilukirjandust (proosa, luule, draama), ajakirjandust ja populaarteadust. Vali hoolikalt kõikide variantide vahel. Lisaks tekstidele vaata ka ülesandeid ja kaalu nende sobivust enda jaoks. Eriti oluline on leida endale sobiv kirjutamisülesanne, sest selle põhjal pead looma umbes 400-sõnalise arutleva kirjandi. Kirjutades tuleb sul kasutada oma lugemust, teadmisi ja kogemusi, lisaks on võimalik toetuda eksamivihikus leiduvatele tekstidele ja kirjutamisülesannetele lisatud tsitaatidele. Kirjandi pead ise pealkirjastama. Seega saad ise valida vaatenurga, kuid pead jälgima, et kirjand sisaldaks kõiki ülesandes nimetatud aspekte.

Niisiis: 

Võtame näiteks 2017. a riigieksami 4. variandi ülesande “Kirjuta umbes 400-sõnaline arutlev kirjand, milles analüüsid, kuidas muudab tehnoloogia areng tööturgu ja/või õppimisvõimalusi ning mis on selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Too näiteid ilukirjandusest ja/või ajakirjandusest ja/või ühiskonnaelu valdkondadest. Pealkirjasta kirjand.”

Ülesanne koosneb kolmest osast. Esimese osa esimene aspekt puudutab sisulisi küsimusi ja sellele lähenemiseks on võimalik valida kolme viisi vahel:
a) kuidas muudab tehnoloogia areng tööturgu?,
b) kuidas muudab tehnoloogia areng õppimisvõimalusi?,
c) kuidas muudab tehnoloogia areng tööturgu ja õppimisvõimalusi? 

Esimese osa teine aspekt on hinnanguline ning eeldab muutuse positiivsete ja negatiivsete külgede analüüsi. Ülesande sõnastus eeldab, et räägitakse mõlemast. Ühele keskendumisel jääb osa vastusest puudu ja see tähendab hindepunktide kaotust.

Tähelepanu tasub pöörata küsimuses sisalduvatele tegusõnadele: muutma eeldab muutusprotsessi analüüsimist ning võtab arvesse mõjutatava, s.t tööturu, õppimisvõimalused või mõlemad.

Ülesande teine osa puudutab näidete toomist. Näiteid tuuakse kirjandis oma väidete ja arutluskäikude kinnituseks. Ka siin tuleb jälgida, et kõik ülesandes nõutu sisalduks kirjandis. Praeguse ülesande puhul on vastajal valida seitsme näiteallika või nende kombinatsiooni vahel:
a) ilukirjandus,
b) ajakirjandus,
c) ühiskonnaelu;
d) ilukirjandus ja ajakirjandus,
e) ilukirjandus ja ühiskonnaelu,
f) ajakirjandus ja ühiskonnaelu;
g) ilukirjandus, ajakirjandus ja ühiskonnaelu.

Ülesande kolmas osa puudutab kirjandi pealkirjastamist. Töö lõplikul ülelugemisel tuleb veenduda, et kirjandil on pealkiri olemas. Kui unustad pealkirja panemata, kaotad väärtusliku punkti. Pealkirjastamise kohta anname soovitusi järgmisel nädalal. Seda, kuidas saad enne kirjandi puhtaks kirjutamist kontrollida, et oled kõigile ülesande osadele vastanud, selgitame sulle järgmisel esmaspäeval, kui räägime mustandi koostamisest. 

Külli Habicht, Ilona Tragel, Maigi Vija

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga