Eksamieksperdi teine soovitus: lugemisülesandele vasta täpselt ja tõhusalt

Üks sagedamaid probleeme lugemisülesannete vastustes tuleneb sellest, et küsimustesse ei ole süvenetud ja seetõttu ei ole vastusesse kirja pandud kõike, mida on ülesandes küsitud. Selle postituse nõuanded ongi lugemisülesannete tõlgendamise ja tõhusa tekstitöö kohta.

Niisiis:

Alusteksti lugedes tutvu selle ülesehituse loogikaga ja tee märkmeid või joonimisi vastamisel sobivate mõtete esiletõstmiseks.

Lugemisülesandeid on enamasti kolm. Iga ülesanne eeldab 50-100 sõna pikkust seotud vastust. Tee eksamiülesannete teksti märkmeid või allajoonimisi, et vastuse jaoks olulised tekstikohad eri värvidega esile tõsta. Jah, eksamiülesannete vihikut võib tõepoolest sodida — see säästab lõpuks su aega. Vaata näidet, kus esimene küsimus ja selle vastuseks sobivad kohad on märgitud kollase, teise omad oranži ja kolmanda omad rohelise värviga.

Ka lugemisülesannetele vastates jälgi hoolega, mida on küsitud. Näiteks 2019. aasta eksamitöö 4. variandis oli kaks alusteksti ja vastates tuli tähele panna, missuguse teksti kohta küsimus käib. 

Samal ajal jälgi, kuidas on küsitud, sh mitu tunnust, näidet vm tuleb nimetada. Eespool näiteks toodud 3. küsimus on niisugune: “Mille poolest võib isesõitev auto sattuda vastuollu ulmekirjanik Isaac Asimovi sõnastatud robootikaseadustega? Too esile 4 vastuolu, seostades need Asimovi seaduste olemusega.” Küsimusele vastates pane tähele, et ülesandel on kaks osa. Seega tuleb leida neli vastuolu ja seostada need ka Asimovi sõnastatud 3 + 1 robootikaseadusega. Ülesande ühe osa tähelepanuta jätmine muudab vastuse pealiskaudseks ja kaotad punkte.

Kui ülesandes on küsitud nelja vastuolu esiletoomist, siis tulekski piirduda nelja aspekti nimetamisega. Ära lisa kindluse mõttes viiendat, sest hindaja võtab juhendi järgi arvesse vaid neli esimest. Isegi siis, kui esimese nelja hulgas on mõni vale vastus ja viies on õige, ei saa hindaja seda arvestada.

Vasta täpselt. Kui ülesanne on “Põhjenda mõlemale artiklile tuginedes, miks on tavaline auto inimesele parem võrreldes robotautoga”, siis sõnasta vastus tavalise auto eeliste vaatenurgast, hoolimata sellest, et tekstis lähtub osa iseloomustusi robotauto puudustest. Niisiis ei saa sa siin kasutada alusteksti sõnastust, vaid pead muutma vaatenurka.

Võta vastates arvesse ka seda, et tekstid on eri tüüpi ja seetõttu ei saa neid analüüsida samal viisil. Ilukirjandusliku teksti puhul tuleb arvestada kujundliku keelekasutusega, mis teeb mõttekäigud mitmekihiliseks. Autori seisukoha mõistmine võib eeldada kujundite tundmist, iroonia tajumist vm ning olla keerukam kui näiteks populaarteadusliku teksti puhul, mis on fakti- ja andmekeskne.

Kui valmistud eksamiks iseseisvalt, otsi siit eesti keele eksamimaterjali hulgast endale üks varasemate aastate töö ja proovi selle lugemisülesanne ära värvida. Soovitame seda teha paberil nagu päris eksamil! 

Järgmises postituses annavad nõu meie üliõpilased!

Külli Habicht, Ilona Tragel, Maigi Vija

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga