Haisev kala ja sissemurdmine naabri juurde – magistritöö käigus valmis huvitavaid lugusid A2-tasemel eesti keele õppijale

Linda Palts, Monika Urb

Selle aasta suvel kaitsesime magistritöö „Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik „Meie elu“ täiskasvanud õppijale“. Töö valmis tavapärasest natuke teistmoodi, sest tegime seda kahekesi. Teadusartikleid kirjutatakse tihti koos, aga üliõpilaste lõputööde puhul pole mitu autorit nii levinud. Kuna tunneme teineteist juba aastaid, siis oli meil julgust see projekt kahekesi ette võtta. Võõrama inimesega ei pruugi asi nii hästi lõppeda nagu meil. Kahekesi tehes oli hea võimalus õppida teineteiselt ja oli olemas igapäevane tugi. Meid oli valmis juhendama Tartu ülikooli rakenduslingvistika vanemteadur Mare Kitsnik, kes on ise kogenud õppematerjalide looja. Kahtlustasime kohe, et oleme heades kätes. Selgus, et nii oligi. Tahtsime teha midagi sellist, millest oleks keeleõppijale kasu ja seetõttu oli eesmärk luua eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik täiskasvanud keeleomandajale iseseisvaks kasutamiseks. Eelküsitlus näitas samuti, et õpetajad tunnevad A-tasemel tekstidest puudust.

Valmis 32 blogistiilis lugu, mis on sisult autentsed – need jutustavad meie endiga juhtunud või tutvusringkonnast kuuldud lugusid. Proovisime need ka keeleliselt võimalikult autentsetena kirja panna (kasutasime kõnekeelseid sõnu, ei vältinud täielikult täisminevikku ja enneminevikku, jätsime sisse ki-liidet). Lood sisaldavad midagi ootamatut ja üllatavat ning seetõttu võivad olla huvitavamad kui etteaimatavad lood. Näiteks ühes loos avastatakse, et söögiks mõeldud kala haiseb ja teises loos murtakse naabermajja sisse.

Töö üks olulisemaid osasid oli kontrollida, kas tekstid on sihtrühmale jõukohased. 71 täiskasvanud õppijat (25 eri emakeelega) Tartu Ülikoolist ja Tartu Rahvaülikoolist lugesid tekste ja me saime väärtuslikku tagasisidet, mida kasutasime lugude toimetamisel. Lugejad hindasid Likerti tüüpi skaalal (1–5, keskmine 3) oma üldist lugemistekstist arusaamist, sõnavara kergust enda jaoks, lausestuse kergust enda jaoks, lugemisteksti meeldivust ja kasulikkust enda jaoks ning kommenteerisid oma hinnanguid soovi korral vabades vastustes. Lisaks hindasime sõnavara tasemesobivust etLexi programmiga (praeguseks seda programmi enam eraldi pole, kõik on koondatud Sõnaveebi ja teksti tasemesobivuse hindamine on leitav õpetaja tööriistade alt) ja arvestasime juhendaja soovitustega keelestruktuuri jm osas. Tagasiside põhjal lühendasime lugusid, asendasime võimalusel kõrgema keeleoskustaseme sõna madalama taseme sõnaga, lihtsustasime lausete struktuuri (näiteks kahekordse eituse  lauses Ega ma mõni arg mees pole asendasime lausega Šaakalit ma ei karda), lisasime minajutustajatele nimed ja panime tekstid läbivalt lihtminevikku (algselt oli palju lugusid olevikuvormis), sest jutustajad räägivad juba toimunud sündmustest. Mõnes kohas oli vaja teksti ka sisult loogilisemaks teha, näiteks tõi lugeja välja, et isa ignoreerib haiget last kogu loo vältel – tegime ümber nii, et isa tegeleb lapse murega. Linda joonistas iga loo juurde pildid, mis toetavad teksti mõistmist.

Magistritöö käigus valminud tekstid on raamatuna kättesaadavad (väljaandmist toetas Tartu Kultuurkapital). „Meie elu. A2-tasemel lugemistekstid täiskasvanud õppijale“ on mõeldud lugejale, kes soovib oma keeleõppe toetamiseks iseseisvat lisalugemist. Keele kiireks omandamiseks on vaja saada mahukat keelelist sisendit ka väljaspool keeletunde ja iseseisev lugemine on selleks üks võimalus.

Linda Palts, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži eesti keele õpetaja

Monika Urb, Tartu Kivilinna Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Oleme uhked: Linda ja Monika magistritöö kõrget taset kinnitab äramärkimine üliõpilaste teadustööde 2020. aasta riiklikul konkursil humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes. Palju õnne autoritele ja juhendajale!
Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga