Meie kirjandid 2022. Neljas: Tarbimiskultuur infoajastul

Reena Roos

Sageli kuuleme sõnakõlksu, et elame infoajastul. Oma olemuselt kujutab see ajajärku, kus informatsioon liigub vabalt, sellest tulenevalt ka kiiresti ning suurtes kogustes, mis on küllaltki erinev varasemate ajajärkude teabevoost. Teadagi mõjutab ajastu, milles inimene elab, keskkonnana tema psüühikat ja harjumusi. Milline on seega infoajastule omase suure ja kiireloomulise informatsiooni hulga mõju inimese vaimsele ja sotsiaalsele võimekusele ning harjumustele? Millised oleme meie oma ajastu peeglis?

Suurest informatsiooni hulgast tuleneb vajadus seda kiirelt esitada. Sotsiaalmeedia kiireloomulisus vähendab aga inimese keskendumis- ja tähelepanuvõimet. Oleme harjunud tarbima lühiajalist infot – see tähendab väheses koguses korraga –, mis paratamatult vormib ümber ka meie keskendumise ja tähelepanu suunamise harjumused. Sotsiaalmeediaplatvorm TikTok, mis on võrsunud seitsmesekundiliste lühivideote formaadist, illustreerib, kuidas videote pikkuse muutus minutiliseks ja isegi kümneminutiliseks ei ole mõjutanud info edastuse viisi: kümnesse minutisse mahub lihtsalt üksteise järele rohkem seitsmesekundilisi klippe, milles info lihtlausetena kiirelt ette vuristada. Kui info edastus muutub pikemalauseliseks ja vastuvõtjalt liigset aega ning keskendumist nõudvaks, keritakse lihtsalt edasi järgmise videoni, mille iva jõuab kiiremini kohale.

Sel moel informatsiooni omandamine on tarbimisühiskonna alustala. Tarbijatena võtame info kiirelt vastu, kuid laseme selle sama kiirelt endast läbi – omandamise kasutegur on sealjuures väike. Analoogselt tarbitakse infoajastul ka asju, energiat, loodusvarasid ja muud: kui asi läheb katki, ei ole meil piisavalt aega ega püsivust, et seda parandada, lihtsam on osta uus. Võrreldes internetieelse ajaga, mis eestlaste jaoks kujutas endast säästlikku nõukogude aega, mida iseloomustas defitsiit ja taaskasutus, on põlvkondadevaheline kontrast märgatav. Paljud X-põlvkonna esindajad, kes on nõukogude aega omal nahal kogenud, viljelevad harjumuspäraselt veel säästlikku eluviisi, sellal kui aga Y- ja Z-põlvkonna esindajad elavad enamjaolt tarbimiskultuuri tavade järgi, sest seesugused tarbimisharjumused hakkasid kujunema neil juba esimesest hetkest, mil neile telefon kätte anti.

Tarbimisühiskonna ja infoajastu mõjud lähevad siiski ka pealispinnast sügavamale ning niisama tarbitavaks on muutunud paarisuhted. Inimestel ei ole pahatihti enam püsivust ja pühendumust, et suhte nimel pingutada ning valitud partneriga kokku jääda. Lihtsam on otsida uus ja parem kui leida kompromisse ja kasvada koos partneriga, kes piltlikult öeldes esimese seitsme sekundi põhjal hinnates polnudki ideaalne, vähest pingutust nõudev kaaslane. Internetieelsel ajal oli partnerite vahetamine pigem harv praktika, erinevalt tänapäevast, mil tavapärane on mõtteviis, et enne ei olegi võimalik teada, kas ollakse leidnud oma üks ja õige, kui ei olda mitmeid läbi proovinud. Sellele ongi üles ehitatud kohtingukultuur ning tutvumisrakendused eesotsas Tinderiga, kus kaaslane valitakse otsesõnu esimese seitsme sekundi põhjal.

Nagu näeme, on ajastuomased eripärad põhjalikult reforminud inimkonna tarbimisharjumusi ja arusaama paarisuhtest. Suurest informatsiooni hulgast ja selle kiireloomulisusest tulenevalt on vähenenud inimeste keskendumis- ja tähelepanuvõime ning suutlikkus pühenduda, mis on loonud soodsa pinnase tarbimiskultuuri kujunemiseks ja sellega seoses paarisuhete kergekäeliseks hülgamiseks. Hea on olla teadlik oma ajastu eripäradest, sest sel moel saame ka eneseteadlikumaks ning edaspidi ei ole “infoajastu” enam pelgalt sõnakõlks, vaid kannab hoomatavamat tähendust.

Reena visand

Kirjuta umbes 400-sõnaline arutlev kirjand, milles analüüsid, kuidas mõjutab inimesi suur informatsiooni hulk. Too näiteid tänapäeva ühiskonnast ja/või (sotsiaal) meediast ja/või dokumentaalfilmidest. Pealkirjasta kirjand.

Reena on inglise keele ja kirjanduse eriala bakalaureuseastme teise aasta üliõpilane ja teist aastat riigieksami ettevalmistuskursuse rühmajuhendaja.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga