Tutvustus

Tere tulemast Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ajaveebi!

Siit leiad keeleteadlaste mõtteid ja arutlusi keelest, selle õpetamisest ja uurimisest, keeleteadusest, keele ja kultuuri seostest ja muust.

Meie instituudis õpetatakse ja uuritakse  lisaks eesti keelele ka mitmeid soome-ugri keeli, niisiis saab lugeda mitte ainult eesti keele, vaid ka teiste, sellega ühel või teisel viisil seotud keelte kohta.

Ajaveebis saavad sõna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud ja teadlased, vilistlased, doktorandid ja üliõpilased. Ajaveebi toimetus võib vastu võtta ka külalisautorite tekste.

Kindlasti hoiame lugeja kursis ka keelega seotud tähtpäevadega. Ajaveebi avaminegi on plaanis Eestis tähistatava emakeelepäeva paiku. Kas aga teate, et rahvusvaheline emakeelte päev on hoopis 21. veebruaril? Blogist saate lugeda ka maailma keelte tänase olukorra kohta laiemalt. 

Jagame lugejatega ka oma igapäevaseid leide keelest meie ümber.

Ajaveebi postitused on jagatud teemade ja postitamise aja põhjal – nii on lihtsam hiljem mõne huvipakkuva teema juurde tagasi tulla. Iga postituse juures on autori nimi. 

Ajaveebi toimetusse kuuluvad toimetaja üldkeeleteaduse dotsent Ilona Tragel ja eesti ja üldkeeleteaduse instituudi osakondade esindajad rakenduslingvistika dotsent Kristiina Praakli, teadur Andra Rumm, doktorant Katrin Leppik ja üliõpilane Agnes Lea. 

Saatke meile julgesti tagasisidet postituste kohta, kirjutage, millest veel lugeda tahaksite. Oodatud on igasugused ettepanekud selle kohta, kuidas me saaksime oma ajaveebi veel paremini teha! Võite postitustele kirjutada kommentaare või võtta toimetusega ühendust aadressil keeleteadja@gmail.com

Head lugemist!

Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja

Ilona Tragel, blogi toimetaja