Toimetus

Toimetaja Ilona Tragel, üldkeeleteaduse dotsent

Toimetusse kuuluvad TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi osakondade ja üliõpilaste esindajad
Kristiina Praakli (rakenduslingvistika osakond, XXX dotsent)
Andra Rumm (eesti keele osakond)
XXX (soome-ugri keelte osakond)
XXX (üldkeeleteaduse osakond)
XXX (bakalaureuse ja magistritaseme üliõpilaste esindaja)
Katrin Leppik (doktorantide esindaja)